fbpx

Neidi Kompus Coaching

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Tähenduslik Elu OÜ veebilehel www.neidikompus.ee (edaspidi veebileht).

Käesolevad privaatsustingimused annavad Sulle ülevaate, kuidas me kogume ja kasutame Sinu isikuandmeid meie Veebilehe kasutamisel, sealhulgas igasugune info, mille annad meile kui võtad ühendust läbi kontaktivormi või e-maili teel, ostad mõne Tähenduslik Elu OÜ toote või teenuse või liitud uudiskirjaga.

Vastutav andmetöötleja:

Tähenduslik Elu OÜ

E-mail: info@neidikompus.ee

Telefon: +372 56712575

AUTORIÕIGUS

Kui pole märgitud teisiti, on kogu Veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Tähenduslik Elu OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Tähenduslik Elu OÜ loal. Kui luba on antud, siis igale sisukoopiale peab olema lisatud siinsele Veebilehele viitav link.

OLULISEMAD MÕISTED

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Tähenduslik Elu OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine, uudiskirjaga liitumine, kontaktivormi või e-maili teel ühenduse võtmine.

Isikuandmed on igasugused Kasutaja kohta käivad andmed, näiteks nimi ja e-maili aadress.

Isikuandmete töötlemine on igasugune Kasutaja isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine. 

Teenused on kõik Tähenduslik Elu OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused, sh e-tooted ja teenused.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE JA TÖÖTLEMINE

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Töötleme ja säilitame informatsiooni, mida Kasutaja meiega vabatahtlikult meie Veebilehe kaudu jagab. Kasutame isikuandmeid:

 • Kasutajale teenuse osutamiseks, Kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • Kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja pakkumistest, kuid seda vaid Kasutaja eelneval nõusolekul.

Peale seda, kui oleme Kasutaja päringule vastanud, võime isikuandmeid alles hoida, et hõlbustada edaspidist suhtlust. Antud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et tagada kiire kommunikatsioon oma klientidega ja teiste inimestega, kes on näidanud üles huvi meie ettevõtte ja selle teenuste vastu.

Kogume Veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel: 

 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel kontaktvormi kaudu; kasutaja liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel.
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

Isikuandmeid kasutatakse ainult kontakteerumise eesmärgil, ei jagata kolmandatele osapooltele ega kasutata kõrvaliste eesmärkide täitmiseks. Veebilehe külastatavuse statistikat kasutame Veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE  

Kolmas isik on Tähenduslik Elu lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Tähenduslik Elu Kasutajale teenuseid.

Kasutame igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi,
 • veebilehe majutust,
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi – Google Analytics
 • Facebook’i tööriistu (nt Pixel), et koguda ja analüüsida sotsiaalmeedia kasutamist statistikat
 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Tähenduslik Elu Kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik Kasutajale teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Tähenduslik Elu OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni Kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Turvalisus on tagatud sellega, et isikuandmeid sisaldavatesse töövahenditesse ja keskkondadesse on juurdepääs vaid vastavaid õigusi omavatel isikutel ning kõikide Kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
 • nõuda isikuandmete ülekandmist

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@neidikompus.ee vastavasisuline sooviavaldus. Kui kasutaja kuulub Tähenduslik Elu OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

KÜPSISED

Tähenduslik Elu OÜ Veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. See meil mõista, milliste huvidega meie Veebilehe külastajad on, et saaksime oma teenuseid ja tegemisi tutvustada just neile, kes sellest ka reaalselt huvitatud võiksid olla.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui Kasutaja on oma veebilehitseja seadetes seda lubanud. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks Veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsivad küpsised – jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 • Seansiküpsised – ajutised; kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi aga Veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari 

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Tähenduslik Elu OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta. Google Analytics võib koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Tähenduslik Elu OÜ jätab endale õiguse privaatsustingimusi ühepoolselt muuta. Privaatsustingimused on kõige uuemas versioonis alati Veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil info@neidikompus.ee